Profil spoločnosti

       Zaoberáme sa činnosťou zameranou na výkup, zber, likvidáciu, následné spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a predaj kovového odpadu - druhotných surovín (hlavne železného šrotu a farebných kovov).

         Spoločnosť bola založená 1. 1. 2005 a vznikla pretransformovaním sa už zo zabehnutej súkromnej firmy Drusur - Milan Kuchár , ktorá začala fungovať od roku 1993. Zaoberáme sa činnosťou zameranou na výkup, zber, likvidáciu, spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a predaj kovového odpadu - druhotných surovín (hlavne železného šrotu a farebných kovov). Činnosť zberu kovového odpadu je zameraná hlavne na podniky, ktorím vzniká pri výrobe kovový odpad ako druhotná surovina. Ďalej kovový odpad získavame aj od fyzických osôb, obcí, škôl a poľnohospodárskych družstiev. Kovový odpad taktiež vykupujeme na našich prevádzkach. Tento kovový odpad následne triedime upravujeme a predávame ďaľej na konečné zhodnotenie do zlievární, železiarni a hutí hlavne tu na Slovensku, ale aj do Poľska, Talianska alebo Českej republiky .

         Momentálne máme prevádzky v Ružomberku, v Liskovej, v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši. Naše aktivity však zasahujú aj do iných okresov na severe Slovenska ako Žilina, Martin, Námestovo a Trstená.

        Našim cieľom je poskytovať zákazníkom kvalitné a komplexné služby v oblasti nakladania s kovovým odpadom. Ďalej, zvyšovať kvalitu zhodnocovania a recyklácie druhotných surovín, rozširovať svoje pobočky a činnosť aj do ďalších okresov s cieľom priblížiť sa viac k zákazníkovi. A hlavne vo väčšej miere prispievať čoraz viac svojou činnosťou k recyklácii kovového odpadu s následným minimálnym dopadom na životné prostredie. A samozrejme zvyšovať podiel na trhu.


 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.