CENNÍK
železného šrotu a farebných kovov vykupovaných
v Dolnom Kubíne
Nábrežie Oravy 532/2, 026 01 Dolný Kubín - Mokraď

Cenník je platný od: 19. jún 2023

Tento cenník je len informatívny. Ceny platia ako sú vyvesené na výkupni, pre ich overenie kontaktujte výkupňu
VOLAJTE: 0905 232 106

Autovraky 

   nevykupujeme

Liatina

0.18 €/kg

Železný šrot ťažký upravený (do 1.2m, Ø nad 6mm) 

0.18 €/kg

Železný šrot ťažký neupravený (nad 1.2m, Ø nad 6mm) 

0.16 €/kg

Železný šrot ľahký - plech

0.14 €/kg

Fe plechovice a uzavreté nádoby

0.00 €/kg

Meď nový lesklý vodič - nad 2mm

6.50 €/kg

Meď nový lesklý vlas, nový plech, kus

6.20 €/kg

Meď ostatná (mix, plechy, kusy, trubky)

5.80 €/kg

Meď rafinačná (karmy, vence, opriadaná)

5.20 €/kg

 

Hliník drôt - vodiče 

1.60 €/kg

Hliník ostatný (kusy, plechy, profil, mastné vodiče

0.80 €/kg

 

Mosadz 

4.00 €/kg

Bronz 

4.00 €/kg

Nerez / Antikor (nemagnetický) 

0.70 €/kg

 

Ms-Cu chladiče 

3.50 €/kg

Cu triesky 

3.50 €/kg

Ms, Br triesky 

3.00 €/kg

Al triesky 

0.40 €/kg

Al plechovice, žalúzie 

0.40 €/kg

Olovo (neakumulátorové) 

0.80 €/kg

Zinok 

0.25 €/kg

Elektromotory 

0.40 €/kg

Autobatérie (kyselinu netreba vylievať)

0.50 €/kg

Ceny ktoré sú uvádzané v tomto cenníku platia pre jednotlivé prevádzky osobitne, ale pri stálych dodávkach alebo pri dodávke väčšieho množstva, je možné cenu dojednať jednotlivo!
VOLAJTE:  0907 356 400

Farebné kovy sa vykupujú bez akýchkoľvek iných prímesí !!!
Farebné kovy nesmú obsahovať (železo, plast, sklo, papier, gumu, drevo...)

Farebné kovy musia byť odmastnené!

Nevykupujeme  autovraky, zvodidlá, kanalizačné poklopy, koľajnice a kovový odpad alebo farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov a ani z dopravných značiek a dopravných zariadení, alebo javiacich, že z takýchto zariadení pochádzajú!!! 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.