Povolenia a Súhlasy

Ružomberok Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
§97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch
Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho tiedenia
§97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch
Lisková Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
§97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
§97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
§97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch
Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho tiedenia
§97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch
Dolný Kubín Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
§97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
§97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
§97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch
Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho tiedenia
§97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch
Liptovský Mikuláš Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
§97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch
Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho tiedenia
§97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.