Povolenia a Súhlasy

Ružomberok

Adobe

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
§97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch

Predĺženie do 31.3.2026Adobe

Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho tiedenia
§97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch

Predĺženie do 31.3.2026

Lisková

Adobe

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
§97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

Predĺženie do 31.3.2026Adobe

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
§97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch

Predĺženie do 31.3.2026Adobe

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
§97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch

Predĺženie do 31.3.2026Adobe

Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho tiedenia
§97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch

Predĺženie do 31.3.2026

Dolný Kubín

Adobe

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
§97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

Predĺženie do 31.3.2026Adobe

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
§97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch

Predĺženie do 31.3.2026Adobe

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
§97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch

Predĺženie do 31.3.2026Adobe

Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho tiedenia
§97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch

Predĺženie do 31.3.2026

Liptovský Mikuláš

Adobe

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
§97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch

Predĺženie do 9.2.2026

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.