CENNÍK
železného šrotu a farebných kovov vykupovaných
v Liptovskom Mikuláši
ul. 1. mája 1207, 031 01 Liptovský Mikuláš

Cenník je platný od: 10. júna 2024

Tento cenník je len informatívny. Ceny platia ako sú vyvesené na výkupni, pre ich overenie kontaktujte výkupňu.
VOLAJTE: 0948 503 150

Autovraky 

   nevykupujeme

Liatina

0.20 €/kg

Železný šrot ťažký upravený (do 1.2m, Ø nad 6mm) 

0.20 €/kg

Železný šrot ťažký neupravený (nad 1.2m, Ø nad 6mm) 

0.19 €/kg

Železný šrot ľahký - plech

0.18 €/kg

Fe plechovice a uzavreté nádoby

0.00 €/kg

 

Meď nový lesklý vodič

7.70 €/kg

Meď nový lesklý vlas, nový plech, kus

7.20 €/kg

Meď ostatná (mix, kusy, plechy, trubky)

6.90 €/kg

Meď rafinačná (karmy, vence, opriadaná)

6.20 €/kg

 

Hliník drôt - vodiče 

1.60 €/kg

Hliník ostatný (kusy, plechy, profil, mastné vodiče

0.80 €/kg

 

Mosadz 

4.00 €/kg

Bronz

4.00 €/kg

Nerez / Antikor (nemagnetický) 

0.80 €/kg

 

Ms-Cu chladiče 

3.40 €/kg

Cu triesky 

3.00 €/kg

Ms, Br triesky 

3.00 €/kg

Al triesky

0.30 €/kg

Al plechovice, žalúzie 

0.30 €/kg

Olovo (neakumulátorové)

0.80 €/kg

Zinok 

0.25 €/kg

Elektromotory 

0.40 €/kg

Autobatérie (kyselinu netreba vylievať)

0.50 €/kg

Ceny ktoré sú uvádzané v tomto cenníku platia pre jednotlivé prevádzky osobitne, ale pri stálych dodávkach alebo pri dodávke väčšieho množstva, je možné cenu dojednať jednotlivo!
VOLAJTE:  0907 356 400

Farebné kovy sa vykupujú bez akýchkoľvek iných prímesí !!!
Farebné kovy nesmú obsahovať (železo, plast, sklo, papier, gumu, drevo...)

Farebné kovy musia byť odmastnené!

Nevykupujeme  autovraky, zvodidlá, kanalizačné poklopy, koľajnice a kovový odpad alebo farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov a ani z dopravných značiek a dopravných zariadení, alebo javiacich, že z takýchto zariadení pochádzajú!!!

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting